Φάρμακα τοπικής χρήσης που περιέχουν οιστραδιόλη (Art. 31): αποτέλεσμα της επανεξέτασης

Η PRAC επιβεβαιώνει τον περιορισμό στη χρήση των κρεμών υψηλής περιεκτικότητας σε οιστραδιόλη  στις τέσσερις εβδομάδες

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)
παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/