Το συμπέρασμα της PRAC σχετικά με το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της ASTRAZENECA

Εμβόλιο έναντι της COVID-19 της AstraZeneca: τα οφέλη ακόμα υπερτερούν των κινδύνων παρά την πιθανή συσχέτιση με σπάνιους θρόμβους αίματος με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/