Προληπτική διακοπή κυκλοφορίας του φαρμάκου για τη θαλασσαιμία Zynteglo

Η υπεύθυνη εταιρεία για την κυκλοφορία του φαρμάκου για τη θαλασσαιμία Zynteglo διέκοψε προληπτικά τις πωλήσεις του, καθώς αναμένεται διερεύνηση ενός ζητήματος ασφάλειας.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/