Ο EMA ξεκινά την επανεξέταση ορισμένων φαρμάκων για τον καρκίνο που περιέχουν ιφωσφαμίδη

O EMA ξεκίνησε την επανεξέταση ορισμένων φαρμάκων που περιέχουν ιφωσφαμίδη για να εξετάσει εάν υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος εγκεφαλοπάθειας (εγκεφαλικής διαταραχής) με ιφωσφαμίδη διαθέσιμη ως έτοιμο διάλυμα ή συμπύκνωμα για διάλυμα παρά με μορφή σκόνης.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/