Νέες συστάσεις ελέγχου και θεραπείας για φθοριουρακίλη, καπεσιταμπίνη, τεγκαφούρη και φλουκυτοσίνη

Η επιτροπή ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC) συνέστησε ότι οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για την έλλειψη ενός ενζύμου το οποίο ονομάζεται αφυδρογονάση της διυδροπυριμιδίνης (DPD) πριν να ξεκινήσουν θεραπεία για τον καρκίνο με σκευάσματα που περιέχουν φθοριουρακίλη χορηγούμενη με ένεση ή με έγχυση (στάγδην) και τα σχετιζόμενα φάρμακα καπεσιταμπίνη και τεγκαφούρη, τα οποία μετατρέπονται σε φθοριουρακίλη στο σώμα.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/