Δεν απαιτείται αλλαγή στη χρήση των άμεσης δράσης αντιπηκτικών από του στόματος

Δεν απαιτείται αλλαγή στη χρήση των άμεσης δράσης αντιπηκτικών από του στόματος κατόπιν μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/