ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Τηλ.κέντρο : 213 2040 000
Fax : 210 65 45 535
e-mail: relation@eof.gr

Επισκέψεις κοινού καθημερινά από τις 12:00  έως 15:00
Ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου: 07:30-15:30

Αντίγραφο της Κίτρινη Κάρτας υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο. Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την Κίτρινη Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040380 και 213 2040337, Fax 210 6549585).