Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας εμβολίου έναντι της COVID-19-COMIRNATY

Εμβόλιο έναντι της COVID-19 – COMIRNATY: Συγκεκριμένες αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις θα προστεθούν στις πληροφορίες του προϊόντος – Χωρίς αλλαγές οι πληροφορίες ως προς τη χρήση του.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/