Ενημέρωση ασφάλειας εμβολίου για την COVID-19 MODERNA

Επικαιροποιήσεις για την ασφάλεια του εμβολίου MODERNA, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων από την PRAC.

Τα τελευταία δεδομένα ασφάλειας για αυτό το εμβόλιο βρίσκονται σε συμφωνία με το γνωστό προφίλ οφέλους – κινδύνου.

Τα αποτελέσματα των σχετικών αξιολογήσεων παρουσιάζονται σε αυτή την επικαιροποίηση.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.