Ενημέρωση ασφάλειας εμβολίου για την COVID-19 COMIRNATY

Επικαιροποιήσεις για την ασφάλεια του εμβολίου COMIRNATY, όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων από την PRAC.

Τα τελευταία δεδομένα ασφάλειας για αυτό το εμβόλιο είναι σύμφωνα με το γνωστό προφίλ κινδύνου-οφέλους.

Tα αποτελέσματα των σχετικών αξιολογήσεων παρουσιάζονται σε αυτήν την ενημέρωση.

 

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.