Εμβόλιο έναντι της COVID-19 της ASTRAZENECA: Επικύρωση των προτάσεων PRAC από CHMP.

Η CHMP επικυρώνει τις προτάσεις της PRAC σχετικά με το εμβόλιο έναντι της COVID-19 της ASTRAZENECA και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες του προϊόντος.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση: http://www.ema.europa.eu/