Εκστρατεία ενημέρωσης για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση 2017

Μήνυμα  Προέδρου ΔΣ ΕΟΦ:

Ο ΕΟΦ έχει θέσει ως προτεραιότητα την  παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων, στα πλαίσια του ρόλου του για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Με την εκστρατεία μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων και για την αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Όταν παίρνετε ένα φάρμακο βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για εσάς. Είναι σημαντικό να θυμάστε πάντα να διαβάζετε προσεκτικά το φύλλο οδηγιών χρήσης που συνοδεύει το φάρμακο, συμπεριλαμβανομένων της δόσης που πρέπει να παίρνετε, της διάρκειας και του τρόπου λήψης, των αντενδείξεων, προειδοποιήσεων και γνωστών ανεπιθύμητων ενεργειών. Μην παίρνετε ποτέ δόση και ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που σας έχει συσταθεί ή από αυτή που αναγράφεται στη συσκευασία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μιλήστε με τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Τώρα μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων, αναφέροντας πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ, εύκολα και γρήγορα μέσω του Εθνικού μας Συστήματος Αναφοράς και με ηλεκτρονική υποβολή απευθείας στο kitrinikarta.gr.

Για το σχετικό δελτίο τύπου πατήστε εδώ