Αποφυγή νιτροζαμινών σε φάρμακα: Έναρξη εξέτασης από τον ΕΜΑ

Ο EMA θα παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την αποφυγή των νιτροζαμινών στα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του EMA ζήτησε από την Επιτροπή για τα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) να παράσχει καθοδήγηση  για την αποφυγή της παρουσίας προσμίξεων νιτροζαμίνης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης που περιέχουν χημικά συντιθέμενες δραστικές ουσίες.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/