Αναστολή χρήσης του ulipristal acetate για τα ινομυώματα μήτρας

Αναστολή χρήσης του ulipristal acetate για τα ινομυώματα μήτρας κατά τη διάρκεια της σε εξέλιξη επανεξέτασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων του κινδύνου εμφάνισης ηπατικής βλάβης

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/