Έναρξη επανεξέτασης των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας που περιέχουν αμφεπραμόνη

 

Η επανεξέταση, από την επιτροπή ασφάλειας του ΕΜΑ (PRAC), της πρόσφατης περιοδικής επικαιροποιημένης αναφοράς ασφάλειας της αμφεπραμόνης, προκάλεσε ανησυχίες οι οποίες απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/